Disse små og svært trivelige hyttegrendene og med selveide tomter er raskeste veien til Sirdal, med kort avstand til det meste av Sirdal og bare noen minutter til butikk, alpinanlegg, løyper osv. Svært solrike områder hele dagen, med en helt enestående natur, fantastisk utsikt og litt stillere enn hyttebyene nede i dalen. Begge grendene har nå aktive velforeninger, lett adkomst og parkering. Herlige og lune tomter, spesielt egnet for familier som ønsker å være sammen og som kan bruke alle tilbud – og bare en sving og to ned til skitrekk og uteliv.

BEGGE GRENDENE MÅ SES OG OPPLEVES NÅ!

GRAVASSTØL LIGGER ØVERST, med utsikt til verdens ende, store tomter og god avstand mellom hyttene (den nye luksusen i følge trendmagasinene), parkering for to biler på egen tomt og hytter som kan bygges i to fulle etasjer. Parkering utgjør 36m2 og det tillates en netto grunnflate (BYA) på inntil 164 m2.

GRAVATN LIGGER NEDE VED VANNET, en intim og sjarmerende hyttegrend med 12 tomter i skrånende terreng. Fortsatt ledige utsiktstomter der du ikke får andre foran deg. Det er regulert løypetrasé mellom hytteområdet og selve vatnet (Gravatn).

Her har vi lavere tomtepris ved at det opparbeides felles parkeringsplass, med kort avstand via en anleggs-sti fra parkeringen til hyttene. Her tillates hytter med grunnflate (BYA) inntil 120 m2, og det tillates møne-høyde som gir mulighet for god takhøyde på hems.

Våre FJELLHYTTER ”TRADISJON” til salgs fra kun kr 2 590 000,- *)

*) Se bilder. Prisen gjelder for en snekkerferdig hytte tilkoblings avgifter / Selveiertomt til kr. 700 000,- er inkludert.

VED RASK AVGJØRELSE, KAN VI GARANTERE FERDIG HYTTE TIL KOMMENDE VINTER – SE ALLE VÅRE MODELLER PÅ SIMONSANDE.NO

Med vennlig hilsen
Tore Bakken i SIMON SANDE
Jeg kan nås på mobil 982 35 840 – eller e-post tore@simonsande.no